برخی از خدمات سئو تک اسمارت

برخی از خدمات سئو تک اسمارتانجام تحقیقات بازار برای کسب و کار شما و شناسایی و دیدن کلمات کلیدی که مشتریان آنرا جستجو می کنند.
پژوهش کلید واژه ها و تجزیه و تحلیل و دسته بندی آنها و اولویت این که کدام کلمات رتبه و رنک (رتبه در موتورهای جستجو ) بالاتری را برای شما دارند.
پیاده سازی کامل سئو در هر صفحه از سایت شما و نه تنها صفحه اول
استراتژی لینک سازی بدون اسپم و با کیفیت واقعی متناسب با کسب و کار شما
ترکیب رسانه های اجتماعی با وب سایت شما و موتورهای جستجو
و...